Kategoriat
Yleinen

Apua alkoholismiin minnesotahoidosta

Alkoholismi eli alkoholiriippuvuus on krooninen, etenevä ja parantumaton sairaus. Alkoholismista kärsivän eli alkoholistin aivot ovat tavallaan erilaiset verrattuna terveeseen henkilöön, jonka vuoksi alkoholisti jää voimakkaasti riippuvaiseksi alkoholista – joskus jo ensimmäisen huikan jälkeen.

Vaikka alkoholismista ei voi parantua, siitä voi kuitenkin toipua elämään jälleen onnellista ja tasapainoista elämää. Tämä vaatii kuitenkin raitistumista, eli alkoholin käytön lopettamista. Ylivoimaisesti tehokkaimmin apua alkoholismiin tarjoaa minnesota-hoitomenetelmä.

Miten minnesotahoito auttaa alkoholistia?

Minnesota-hoitomenetelmä on kehitetty jo vuosikymmeniä sitten Yhdysvalloissa, mutta Suomeen se rantautui kokonaan vasta 90-luvulla. Tänäkin päivänä minnesotahoito on kuitenkin kautta aikojen tuloksellisin alkoholismin ja muun päihderiippuvuuden hoitomenetelmä.

Minnesotahoidossa alkoholisti oppii ymmärtämään sairauttaan ja sen vaikutuksia niin omaan kuin lähipiirinsä elämään. Minnesotahoitoa onkin täten kutsuttu myös todellisuusterapiaksi. Hoidon 12 askeleen ohjelman avulla alkoholisti havahtuu tiedostamaan oman tilansa, minkä myötä syntyy aito halu toipua. 

Minnesotahoidon myötä alkoholistin pakonomainen tarve käyttää alkoholia poistuu. Hoidossa alkoholisti saa tiedon, miten alkoholismista voi toipua, ja hän motivoituu tekemään sen noudattaen hoito-ohjelmaa – päivä kerrallaan.

Useimmiten minnesotahoito perustuu intensiivijaksoon ja sen jälkeisiin jatkohoito- eli intervallijaksoihin. Hoitoon otetaan mukaan myös alkoholistin lähipiiri, joka tukee alkoholistia toipumisessa.

Vastaa