Asbestikartoitus on luvanvaraisen ammattilaisen tekemä kattava kartoitus, joka toimii osana asbestitutkimusta. Nykyisin asbestikartoitus on kuitenkin tullut tutuksi siitä, että yksityishenkilöt ja yritykset joutuvat teettämään sen kaikkiin ennen vuotta 1994 rakennettuihin taloihin ennen purku- tai saneeraustöitä. Remontin laajuudella ei ole oikeastaan merkitystä, vaan kartoitus tulisi teettää kaikkiin kyseiset kriteerit täyttäviin kohteisiin.

Asbestitutkimus käsittää muutakin kuin asbestikartoituksen

Asbestitutkimus on laajempi kokonaisuus, jonka osana toimivat sekä laajemmin tunnettu asbestikartoitus että laboratorioiden tekemä syvällisempi asbestianalyysi, joka teetetään kartoituksen löydöksistä. Kaikki purku- tai saneerauskohteet eivät kuitenkaan edellytä kokonaisen asbestitutkimuksen teettämistä, vaan suurimpaan osaan kohteista riittää pelkkä rakenteille tehty asbestikartoitus. Samalla kartoituksen ohessa laaditaan myös asbestin purkusuunnitelma, jonka pohjalta haitalliset materiaalit tullaan joko poistamaan, pinnoittamaan tai koteloimaan turvalliseksi.

Asbestin kartoittaminen

Jos siis mitä tahansa remonttia suunnitellessa käy ilmi, että kyseinen talo on rakennettu ennen yllä mainittua ajankohtaa tai muista syistä sen rakenteista epäillään löytyvän terveydelle vaarallista asbestia, tulee ennen töiden aloittamista tilata paikalle luvanvarainen ammattilainen suorittamaan asbestikartoitus. Kuka tahansa rakennus- tai remonttitöitä tekevä taho ei kartoitusta siis saa suorittaa, vaan häneltä tulee löytyä viranomaisten vaatimusten mukaiset luvat ja ammattitaito asbestin käsittelyyn.

Asbestikartoituksen löydökset merkitään ja purkusuunnitelma laaditaan

Asbestikartoituksen aikana asunnosta tai talosta etsitään kaikki asbestin mahdolliset esiintymispaikat rakennuksessa, jonka jälkeen ne merkitään ylös sekä paikan päälle että rakennuksen pohjapiirroksiin. Esiintymispaikat tutkitaan tarkkaan pinnoilta ja rakenteista saatujen asbestinäytteiden avulla, jotta turhia asbestipurkutöitä ei jouduta suorittamaan.

Lopuksi kohteessa suoritetaan asbestipurkutyöt

Kun kartoitus on saatu suoritettua, usein sama taho joka kartoituksen suoritti, pystyy hoitamaan kohteessa myös tarvittavat asbestipurkuun liittyvät asbestityöt. Ne toteutetaan kartoituksen aikana laaditun, yksityiskohtaisen purkutyösuunnitelman mukaan. Samalla kertaa siis päätetään, puretaanko asbestia sisältävät rakenteet kokonaan pois, vai pystytäänkö niille tekemään mahdollinen pinnoitus tai kotelointi. Edellä mainitut tavat ovat nimestään huolimatta yhtä turvallisia kuin koko asbestin poisto, kunhan ne on teetetty luvanvaraisen ammattilaisen toimesta.

Asbestin oikeaoppinen poisto minimoi terveys- ja ympäristöriskit

Kun kartoitus ja sen jälkeen tehdyt asbestipurkutyöt ovat ohitse, ovat kaikki asbestin aiheuttamat riskit asukkaille, remontintekijöille sekä muilla samassa ympäristössä oleskeleville ihmisille minimioitu. Näin ollen kaikki terveyshaitat saadaan asunnosta poistettua ja huoneilma pysyy puhtaana myös tulevina vuosikymmeninä.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *